Wat gaan we doen?

We gaan samen aan de slag aan de hand van het Pynter Draaiboek voor de inrichting & implementatie van het leer- en ontwikkelplatform Pynter. Het draaiboek bestaat uit een handige en inspirerende checklist en een meer gedetailleerde uitwerking per onderwerp, inclusief afspraken en planning.

De checklist is zo generiek mogelijk opgesteld en wordt door team Pynter ook tijdens de eerste gesprekken gebruikt om een compleet beeld te schetsen van wat er komt kijken bij het in gebruik nemen van een LMS, een digitaal platform voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden.

Het draaiboek wordt op maat uitgewerkt/ingevuld naar de eisen en wensen van de opdrachtgever. Want geen enkele organisatie is gelijk en we willen de eigen cultuur zo goed mogelijk naar voren laten komen in een herkenbare, veilige en aantrekkelijke Pynter omgeving.


Voorwaarden voor een optimale live-gang

  • Een koppeling met de personeelsadministratie voor een actueel overzicht van gebruikers.
  • Single Sign-On of registeren/inloggen m.b.v. medewerker-/personeelsnummer en/of e-mailadres.
  • Gedetailleerd overzicht van verschillende gebruikersgroepen binnen de organisatie, bijvoorbeeld op basis van functie, rol, autorisatie.
  • Het opleidingsaanbod: compleet overzicht opleidingen en trainingen.
  • Opleidingsprofielen, waarmee opleidingsaanbod wordt gekoppeld aan de gebruikersgroepen.
  • Implementatieplan voor opleiders, ondersteunende diensten, leidinggevenden en medewerkers.

Optioneel: inrichting planning & administratie, om inschrijving van opleidingen en trainingen via Pynter te laten lopen.

Terug
Pynter logo in mini formaat Site, inhoud en merknaam Pynter © De Okergroep BV. Alle rechten voorbehouden.