Inrichting en implementatie van Pynter

Met de inrichting en implementatie begint voor onze contactpersonen pas de echte kennismaking met het Pynter platform. Na een periode van oriëntatie op allerlei verschillende voorbeelden en mogelijkheden, is nu het moment aangebroken om Pynter te vullen met aantrekkelijk en belangrijkleeraanbod en dat in de vorm van leerpaden te koppelen aan de groepen medewerkers die centraal staan binnen hun organisatie.

Omgekeerd begint voor ons, voor Team Pynter, de kennismaking met een nieuwe opdrachtgever. We willen onze contactpersonen graag laten zien hoe ze Pynter naar hun eigen hand kunnen zetten, waardoor het platform ook echt van hunzelf wordt en gaat passen bij hun organisatie. We richten Pynter gezamenlijk in en zo ontstaan klantspecifieke routes en herkenbare beelden die tijdens de implementatie aan de verschillende doelgroepen gepresenteerd kunnen worden.


Toewerken naar presentaties en livegang van het platform

De vorm die bij de implementatie van Pynter het meest voorkomt is een reeks presentaties van de belangrijkste functionaliteiten van het platform. Door aan te sluiten bij een reeds geplande vergadering of een teamoverleg, kan een half uur tot een uur de tijd gevonden worden om groepen medewerkers mee te nemen in het waarom en hoe van de nieuwe leeromgeving.

Het is helpend voor onze contactpersonen om het proces van inrichting en implementatie te zien als de voorbereiding op een presentatie. Ze willen het platform presenteren in de vorm en met de inhoud en de functionaliteit die relevant is voor hun organisatie. Alles hoeft nog niet klaar te zijn, maar genoeg - en herkenbaar genoeg - om collega’s enthousiast te maken, reacties uit te lokken en draagvlak te creëren. De inrichting staat dan in dienst hiervan: je wilt bijvoorbeeld aanbod laten zien in de opleidingscatalogus en de cursuskalender, en je wilt kunnen uitleggen hoe je je inschrijft voor een training, hoe cursisten geïnformeerd worden, waar de resultaten terug te vinden zijn en hoe de eventuele accreditatie geregeld is, etc.

Als de presentaties goed gespreid ingepland kunnen worden, dan kan er prima een moment gekozen worden waarop Pynter binnen de hele organisatie in één keer live gaat. Maar een gefaseerde livegang kan natuurlijk ook. Alles hoeft, zoals gezegd, niet tegelijk klaar te zijn. Sterker nog, presentaties kunnen ook na de livegang gegeven worden. Het is maar net welke manier van implementeren het beste bij de organisatie past.

Kortom:

 • We doen de inrichting en implementatie samen.
 • Hoe beter we elkaar leren kennen, hoe gemakkelijker het gaat.
 • Implementeren is het presenteren van een herkenbaar en relevant platform.
 • Sluit voor een presentatie aan bij een vergadering of teamoverleg.
 • Presentaties creëren draagvlak en lokken vragen en opmerkingen uit.
 • Voor een effectieve presentatie hoeft de inrichting nog niet helemaal klaar te zijn.
 • Laat klikroutes zien die concreet zijn en interessant voor een specifieke doelgroep.
 • Neem het begrip presentatie zo breed mogelijk: ook posters, filmpjes en instructies horen erbij, via de mail, intranet, of de reguliere post.
 • Implementeer vooral op een manier die bij je organisatie past.

Plus:

 • De meeste medewerkers vinden Pynter meteen al leuk, handig, gebruikersvriendelijk…
 • De meeste leidinggevenden kunnen wel een extra presentatie gebruiken.
 • Verlaag drempels en zorg voor een koppeling met actuele en complete gegevens, Single Sign On, en integratie met bijv. social intranet.
 • Combineer aantrekkelijk leeraanbod met verplicht leeraanbod.
 • Stimuleer eigen verantwoordelijkheid en het delen van kennis.

En erg pienter:

 • Leer van onze andere klanten.
 • Deel met onze andere klanten.
 • Gebruik onze Pynter implementatiematrix als checklist:

Terug
Pynter logo in mini formaat Site, inhoud en merknaam Pynter © De Okergroep BV. Alle rechten voorbehouden.